ข่าว/กิจกรรมคณะ

Mar

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น

read more 09

Feb

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

read more 01

Nov

การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านกา

read more 28

Nov

The ModernMICEzation: ไมซ์ยุคใหม่ก้าวไกลด้วยนวัต

read more 24