ติดต่อเรา

  CONTACT INFO


 • คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2

  118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

  กรุงเทพมหานคร 10240

 •  nida.gstm@gmail.com
 •  02-727-3671-3
 •  02-375-4222 (FAX)
 • ศูนย์ภูเก็ต


 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4

  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 • nong_amara@hotmail.com
 • 094-859-8905