ประกาศขอยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว

ขอยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดประกาศ–>>ประกาศยกเลิกรับสมัครพนง.ภูเก็ต-ลงนาม18มิ.ย.63