ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์ภูเก็ต รุ่นที่ 6