ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 9 ภาคพิเศษ ภูเก็ต