ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ภูเก็ต