ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 20