ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 11