ประกาศผลสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2/2562