ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563