ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 10 (กรณีทุนฯ)