ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ศูนย์ภูเก็ต รุ่นที่ 7