ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ (เรียนวันธรรมดา) ภาคการศึกษา 1-2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนวันธรรมดา) ครั้งที่ 2/2562

เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 (สิงหาคม 2562)

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2562

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปโทภาคปกติ ครั้ง 2-62