ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 9

สิ้นสุดการรอคอย…โอกาสดีๆมาแล้วค่า!
📣เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 9 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก UNWTO.TedQual
📆 บัดนี้ -15 พฤศจิกายน 2562
 สมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4 สนใจติดต่อ 094-8598905
—————————-
หลักฐานการสมัครมีดังนี้
1. สำเนาปริญญาบัตร 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
4. ทรานสคริป 3 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
6. ค่าสมัครสอบ 1,020 บาท
ส่งใบสมัครได้ที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่–>>ประกาศรับสมัคร รุ่น9_ลงนามแล้ว