ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศูนย์ภูเก็ต