ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ