ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 3/2560