ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ