ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 6