ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 6 ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต