ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 7