ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 ศูนย์ภูเก็ต