ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปริญญาเอก รุ่นที่ 13 (1/2563)

Download Here —> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.เอก

กำหนดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั้วไป ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. (แบบ 1.1 และ 2.1)

สอบข้อเขียนวิชาความถนัดด้านการวิจัย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะแบบ 1.1)