ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ศูนย์ภูเก็ต