ประกาศวันสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ศูนย์ภูเก็ต