ประกาศเลื่อนวันสอบแข่งขัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ศูนย์ภูเก็ต