ผู้สำเร็จการศึกษาแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp  ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. -24 พ.ย. 60