รับสมัครพนักงานคณะ ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 21,000 บาท
  2. ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. เงินเดือน 16,100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม —-> ประกาศรับสมัครพนง.-ภูเก็ต-ลงนาม

ใบสมัคร —-> ใบสมัครพนักงานคณะฯ

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยังอีเมล gstm@nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563