ข่าวสารการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 10 (กรณีทุนฯ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 10 (กรณีทุนการศึกษา) ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่->> phd 10 scholarship

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 รายละเอียดดังนี้ : Phd (SCH)