ข่าวสารการรับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 12 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Download here —>ประกาศผลการคัดเลือก เข้าศึกษา ป.เอก รุ่น 12

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ facebook.com/NIDA.GSTM

หรือ โทร 02-727-3671 ติดต่อ คุณหนึ่ง

แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือก ปริญญาเอก ปี 2562 รอบที่ 1

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 12 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

จากวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑืตพัฒนบริหารศาสตร์

1 2 3 10