เปิดจองชุดครุยรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

เปิดจองชุดครุย ร้านครุยคัทลียา ผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 จะเปิดให้บริการ ณ ชั้นล่าง อาคารที่จอดรถ ด้านข้างเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30-17.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร้านครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า โทร. 028819099, 0991819449, 0816565299