เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 12 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 1/2562 รอบที่ 2

กรณีทุน และ แบบปกติ

รายละเอียดการรับสมัคร กรณีปกติ ประกาศรับสมัครปเอกรุ่น 12 ปี 62 รอบที่ 2 กรณีปกติ

รายละเอียดการรับสมัคร กรณีทุน ประกาศรับสมัครปเอกรุ่น 12 ปี 62 รอบที่ 2

หรือ https://drive.google.com/open?id=1_UaeX3YE6jN2K8dx8ZgpBXqsdfEhRjXE

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-727-3671 (ติดต่อคุณหนึ่ง) หรือ nida.gstm@gmail.com