การมอบทุนการศึกษา นักศึกษารุ่น 12 และ 13

การมอบทุนการศึกษา นักศึกษารุ่น 12 และ 13

  • 16 พ.ค., 2017
  • 00:00 am - 23:59 pm

      16 พ.ค. 2560 นักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1,2 และ 3 คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่น 12 และ 13 เข้ารับเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ตามที่สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรทุนการศึกษาของสถาบันแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559       โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐิ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

ณ ห้อง Hall of Fame อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.

Recent Posts