กิจกรรมสานสัมพันธ์ สี่สัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ สี่สัมพันธ์

  • 24 ก.ย., 2017
  • 17:00 pm - 21:00 pm

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สี่สัมพันธ์ บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รางวับสุดแซ่บจากอาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.