กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล คณะการจัดการการท่องเที่ยว

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  • 11 ก.ย., 2017
  • 13:00 pm - 14:00 pm

11 ก.ย.60 ณ อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคปกติรุ่น12 ในนาม คณะกรรมการการจัดการการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอน วิชาการจัดการการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ได้เข้ามอบเงินรายได้จากการจัดการการแข่งขันฯ ให้แก่คณะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน ในการรับเงิน สมทบทุนครั้งนี้

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.