ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายการท่องเที่ยวไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนพรรคการเมือง

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายการท่องเที่ยวไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนพรรคการเมือง

  • 11 มี.ค., 2019
  • 09:00 am - 12:00 pm

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายการท่องเที่ยวไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนพรรคการเมือง (*รายชื่อพรรคอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการตอบรับ) ⏰วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. 📌ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 👨‍💼ผู้ดำเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง --> https://goo.gl/forms/o0pWNSpfFxXlGUeC3 กำหนดการ -->https://docs.google.com/document/d/1hytFa_KrD8WNfBKPsVLs_GZDBxK9J522SlI-EPuqi7c/edit?usp=sharing

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.