นำเสนอการศึกษาประเด็นเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของไทย

นำเสนอการศึกษาประเด็นเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของไทย

  • 21 ก.ย., 2017
  • 00:00 am - 23:59 pm

อ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง และทีมวิจัย นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้น"การศึกษาประเด็นเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของไทย" ให้กับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นทุน Director Integrated Grant (DIG) ของ สกว. 

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.