บรรยากาศการเรียนการสอน ป.โท ภาคพิเศษ

บรรยากาศการเรียนการสอน ป.โท ภาคพิเศษ

  • 01 ต.ค., 2017
  • 00:00 am - 23:59 pm

การเรียนรู้ของนักศึกษา ป. โท ท่องเที่ยวและบริการ (MM. Integrated Tourism and Hospitality Management) นิด้า ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 วิชานโยบาย การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ❤️ 

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.