บรรยายพิเศษ หัวข้อ Connection to careers: Developing next Generation to Event Professional Organizer

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Connection to careers: Developing next Generation to Event Professional Organizer

  • 18 ต.ค., 2017
  • 00:00 am - 23:59 pm

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอขอบคุณ คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยที่ให้ความร่วมมือกับคณะฯ ในการเข้าไป Guest Speaker บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Connection to careers: Developing next Generation to Event Professional Organizer" #roadshow campus tour ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  นำโดย ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร (อ.เชอรรี่) และนักศึกษาปริญญาเอก

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.