ประกวดมัคคุเทศน์นำเที่ยว รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “เที่ยวไทยเท่”

ประกวดมัคคุเทศน์นำเที่ยว รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “เที่ยวไทยเท่”

  • 01 พ.ย., 2019
  • 00:00 am - 23:59 pm

มาแล้วจ้าา...โครงการน้องใหม่ของ #GSTMNIDA 💥"ประกวดมัคคุเทศน์นำเที่ยว รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562"💥 ภายใต้หัวข้อ 🏖🌅 เที่ยวไทยเท่ 🌅🏖 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งคลิปวีดีโอสั้นเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

🙋‍♀️🙋‍♂️ คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 🙋‍♂️🙋‍♀️ 1. เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 2. นักศึกษาต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ประจำสถาบัน 🎥🎞 รายละเอียดผลงาน 🎞🎥 1. จำกัดจำนวน 1 คน ต่อ 1 คลิป และสถาบันละไม่เกิน 2 คลิป 2. เนื้อหาต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวไทยเท่" 3. ต้องเป็นผลงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์โดยผู้ส่งผลงาน ไม่ดัดแปลง เลียนแบบผลงานของผู้อื่น 4. เลือกผลงานได้ทั้ง ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ (ภาษาใดภาษาหนึ่ง) โดยต้องถ่ายทำจากสถานที่จริง ความยาวไม่เกิน 10 นาที 5. ส่งไฟล์ในรูปแบบ AVI, MP4, WMV, หรือ MOV 6. ส่งไฟล์ได้ที่ gstm.guide.clip@gmail.com 7. ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ท่าน จะต้องมานำเสนอผลงานและแสดงทักษะมัคคุเทศน์ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช (เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 📋 หลักฐานการสมัคร 📋 1. ใบสมัครพร้อมการรับรองจากอาจารย์ประจำสถาบัน 2. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าประกวด สำคัญมาก กฏ กติกาเพิ่มเติม และใบสมัคร ---> https://drive.google.com/folderview… ‼️ปิดรับวีดีโอวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.‼️ สอบถามเพิ่มเติม คุณนวลสมร โทร. 081-891-7616 #GSTMGuideAwards#ท่องเที่ยวนิด้า

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.