พิธีไว้ครู 2561

พิธีไว้ครู 2561

  • 13 ก.ย., 2018
  • 09:00 am - 12:00 pm

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดพิธีไหว้ครู พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พิธีมอบโล่รางวัลโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา สอบถามข้อมูลโทร. 027273437

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.