รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2564

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2564

  • 18 มิ.ย., 2021
  • 00:00 am - 23:59 pm

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564
ประกาศประเภทปกติ —> ประกาศรับสมัคร ปริญญาเอก รอบ 2 ปี 2564 ประกาศประเภททุน —> ประกาศรับสมัคร ปริญญาเอก ปี 2564 ประเภททุนการศึกษา

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.