รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

  • 19 เม.ย., 2021
  • 00:00 am - 23:59 pm

 

เปิดรับสมัครแล้ว ❗️
📣 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
📅 ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
📝 สมัครได้ทาง https://entrance.nida.ac.th/
....
5 สาขาวิชาเอก
📑 นโยบายการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
🏖 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
🏨 การจัดการธุรกิจโรงแรม
✈ การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง
💈 การจัดการธุรกิจบริการ
...
ภาคการเรียน
⏩ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
⏩ ภาคปกติ เรียนวันธรรมดา
...
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
📥 inbox เพจ "ท่องเที่ยว นิด้า GSTM NIDA"
📧 email: gstm@nida.ac.th
📞 tel: 097-026-4131 พี่สา หรือ 083-181-4500 พี่อม

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.