เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 9

  • 15 พ.ย., 2019
  • 00:00 am - 23:59 pm

สิ้นสุดการรอคอย...โอกาสดีๆมาแล้วค่า! 📣เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 9 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก UNWTO.TedQual 📆 บัดนี้ -15 พฤศจิกายน 2562  สมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4 สนใจติดต่อ 094-8598905 ---------------------------- หลักฐานการสมัครมีดังนี้ 1. สำเนาปริญญาบัตร 3 ชุด 2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด 4. ทรานสคริป 3 ชุด 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 6. ค่าสมัครสอบ 1,020 บาท ส่งใบสมัครได้ที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่-->>ประกาศรับสมัคร รุ่น9_ลงนามแล้ว

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.