ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

กันยายน 2, 2022

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 6, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

เมษายน 19, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

เมษายน 2, 2022

บัณฑิตพันธ์ุใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีนาคม 25, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีทุนการศึกษา และกรณีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 24
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)

มีนาคม 2, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 14

กุมภาพันธ์ 21, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 15

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก […]
กุมภาพันธ์ 18, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23

ธันวาคม 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22

กันยายน 15, 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 13

สิงหาคม 24, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2