ผู้บริหารคณะ

คณบดีและรองคณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง


คณบดี

 


ผู้อำนวยการหลักสูตร

 


ผู้ช่วยคณบดี

 


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

 


  • อังกฤษ
  • ไทย