ข่าวสารเผยแพร่

กันยายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2564

กรกฎาคม 29, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รุ่นที่ 23

มิถุนายน 21, 2021

Welcome Professor Dr.Woody Kim

มิถุนายน 8, 2021

แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

มิถุนายน 7, 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน Ransomware

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เมษายน 30, 2021

Innovative Tourism Project Pitching 2021

เมษายน 6, 2021

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีนาคม 31, 2021

เปลี่ยนระบบ E-Thesis เป็น I-Thesis จะมีผลกระทบอะไรหรือป่าวนะ?