ขอแสดงความยินดีกับคุณภาราดา กล่อมมูล เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าสร้างชื่อให้สถาบัน ปี 2564