คณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า ประชุมเจรจาสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศจีน