ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ: เสริมสร้างทักษะอนาคตบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ