GSTM ADMIN

April 19, 2023

วันไหล บางแสน! สสส. สานพลัง นิด้า-เทศบาลเมืองแสนสุข จัดสงกรานต์ปลอดเหล้า-บุหรี่ สร้างสุขภาวะดีปีใหม่ไทย ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ-อาชญากรรม

April 1, 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณภาราดา กล่อมมูล เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าสร้างชื่อให้สถาบัน ปี 2564

August 24, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2

July 8, 2021

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 21

July 7, 2021

Smart technology and innovation in Tourism and Hospitality Industry

June 30, 2021

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 21

June 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

June 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 (รอบพิเศษ)

June 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

Code
June 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564

June 21, 2021

Welcome Professor Dr.Woody Kim

June 17, 2021

ชลทิศ กุสุมลกุล